ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN CĐ 1101/28+14+7

(1 đánh giá)

Đèn chùm đồng CĐ 1101/28+14+7
Phi (đường kính): 1080 x H1080 + 450mm 
E14 x 49 lamp 

Sản phẩm: Còn hàng

74,400,000 VNĐ

 100 sản phẩm có sẵn
Mua ngay

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NẾN CĐ 1101/28+14+7

...